DCC

Stichting DEC-Consult

Historie
Bij de invoering, begin 1997, van de gewijzigde Wet op de Dierproeven 1996, werd de toetsing van onderzoeksplannen door een erkende Dierexperimentencommissie (DEC) wettelijk verplicht gesteld. Vergunninghouders dierproeven met een omvangrijk werkprogramma droegen de door hen ingestelde DEC voor erkenning voor, of namen het initiatief tot het instellen van een DEC. Vergunninghouders met een minder omvangrijk programma dienden om te zien naar alternatieve (externe) mogelijkheden om hun onderzoeksplannen te laten toetsen door een DEC. De initiatiefnemers van DEC-Consult besloten reeds begin 1996 om landelijk na te gaan in hoeverre er behoefte bestond aan een niet-instellingsgebonden DEC. Naar aanleiding van deze oriëntatie werd overgegaan tot het oprichten van een Stichting DEC-Consult in november 1996, die voorzag in de benodigde rechtspersoon voor de in te stellen dierexperimentencommissie. De wettelijk vereiste ministeriële erkenning van de commissie werd in augustus 1997 verkregen.

Na de wetswijziging van 2014 is de DEC van DEC-Consult in haar huidige samenstelling in 2015 erkend door de Centrale Commissie Dierproeven.

De statutaire doelstellingen van de Stichting zijn als volgt omschreven: Het bevorderen dat proefdiergebruik verantwoord geschiedt en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin des woords.

De Stichting DEC-Consult verleent haar diensten aan meerdere vergunninghouders dierproeven.
Vergunninghouders die geïnteresseerd zijn in de diensten van DEC-Consult kunnen contact opnemen met het bestuur van de Stichting.contact gegevens:


info@decconsult.nl

Postbus 3123, 3760 DC Soest